บริการ

“JST INTENET LIMITED PARTNERSHIP หรือภายใต้คำว่า JSTNET”

JSTNET เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จากบริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สินค้าของเราจึงมีความหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการด้าน IT แก่บริษัท ห้างร้าน สำนักงานต่าง

บริการ
1. JSTNET มีความเชี่ยวชาญด้านเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร เชื่อมต่อสาขาย โดยผ่านระบบ VPN

2. JSTNETเราก็มีบริการMaintanance ให้กับบริษัท ห้างร้าน สำนักงานแบบรายเดือนและรายปี พร้อมทั้งให้บริการด้าน

3. JSTNET เราให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด AcessControl เพื่อความปลอดภัยแก่องค์กรบริษัทลูกค้า

4. JSTNET ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านระบบ IT