ผลงานขึ้นระบบ และแยก ระบบ ด้วย VLAN , CCTV ,Internet ,Software AS400